වෙනස්කම් කිහිපයක් සමගින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හෙට තරග බිමට

T20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වන දෙවන තරගය හෙට (08) පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ…