ශ්‍රී ලංකා – ඇෆ්ගනිස්තාන පළමු එක්දින තරගයේ ජය ශ්‍රී ලංකාවට…..

ශ්‍රී ලංකා – ඇෆ්ගනිස්තාන පළමු එක්දින ක්‍රිකට් තරගය අද (09) පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වූ අතර තරගය…