රත්නපුරේ හිටපු ඩී.අයි.ජී ට පස් වසරක සිර දඬුවමක්

සබරගමුව පළාතෙ හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලලිත් ජයසිංහට වසර 5ක සිරදඬුවමක් රත්නපුර මහාධිකරණය අද නියම කළේය .…