ශ්‍රී ලංකාව එංගලන්ත පරදා ජය ගනී.

2023 ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හා එංගලන්ත කණ්ඩායම අතර පැවති මූලික වටයේ…