සියඹලාපිටිය පක්ෂය අත්හරී – ජනපතිවරණයේ දී රනිල්ට සහාය

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේ දී, තමන්ගේ සහාය වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ලබා දෙන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය…