ප්‍රභාකරන්ගේ මරණය ගැන මම මොකුත් දන්නේ නෑ. මෛත්‍රී යාපනයේදී කියයි

හිටපු කොටි නායක වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන්ගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් හෝ ඔහුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වූ බව කියන ජාන පරීක්ෂණය…