පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන මෛත්‍රී මුල ඉඳන් දැනගෙන ඉඳලා?

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මුල සිටම දැනගෙන සිටි බවට කතෝලික සභාව…