සිංගප්පූරුවට සමාන ආගමන විගමන පද්ධතියක් හදන්න ඇමති අලස්ගෙන් සැලසුමක්

සිංගප්පූරුවේ ආගමන විගමන පරීක්ෂක අධිකාරියේ (ICA) හයදෙනෙකුගෙන් යුත් නියෝජිත පිරිසක් සතියක කාලයකට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරතව…

ශ්‍රී ලාංකික සම්භාවයක් සහිත ධර්මන් ෂන්මුගරත්නම් සිංගප්පූරු ජනාධිපති වෙයි.

සිංගප්පූරුවේ ඊයේ පැවති ප්‍රථම ජනාධිපතිවරණයෙන් එරට ජ්‍යේෂ්ටතම දේශපාලනඥයෙක් වන ධර්මන් ෂන්මුගරත්නම් ජය ලබාගැනීමට සමත් විය. ශ්‍රී…