ජනපති සිංගප්පූරු ජනාධිපතිනිය හමුවෙයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සිංගප්පුරු ජනාධිපති හලීමා යාකොබ් සමග සාකච්ඡාවක නිරත වී තිබේ. සිංගප්පුරුවේ දෙදින නිල සංචාරයක…