සික්වරු ඉන්දියාවට එරෙහිව කැනඩාවේ විරෝධතාවයක.

කැනඩාවේ අග්‍රාමාත්‍ය ජස්ටින් ටෘඩෝ පසුගිය සතියේ කැනේඩියානු සීක් නායකයෙකු ඝාතනය කිරීමට ඉන්දීය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබදතවයක් ඇත්දැයි…