ශිරාන් බාසික්ගේ සෝල් බීච් හෝටලය ගැන පොලීසියෙන් හෙළිදරව්වක්

ප්‍රධාන පෙළේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවෙකු වන ශිරාන් බාසික් යන අයට අයත් බව කියන දෙහිවල සෝල් බීච්…