මහ සයුරේ දී ධීවර යාත්‍රාවක් නැවක ගැටේ – බිහිසුණු අනතුරේ තොරතුරු මෙන්න

බහුදින ධීවර යාත්‍රාවක් අනතුරට පත්වීමෙන් එහි සිටි එක් ධීවරයෙකු මියගොස් තවත් ධීවරයෙකු අතුරුදන්ව තිබෙනවා. පසුගිය 12…