චීන ජනපතිගේ පළමු යුරෝපා සංචාරය ප්‍රංශයට (VIDEOS)

ප්‍රංශ ජනාධිපති එම්මානුවෙල් මැක්‍රොන්ගේ ආරාධනයකට අනුව චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පින් ප්‍රංශයේ සංචාරයක නිරතවනවා. ඒ දෙරට අතර…