ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මා වෙනුවෙන් වැය කළ මුදල ගෙවන්න සූදානම් – ශලනී තාරකා. ( Video)

ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැවැති 20-20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය නැරඹීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමාට අනුග්‍රහකත්ව ලිපියක්…