සතොස තවත් මිල බස්සයි

ලංකා සතොස ආයතනය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල ගණන් අඩුකර තිබෙනවා. අවුරුදු සමය සහ රාමසාන් උත්සවය වෙනුවෙන් සුදු…

සතොස ආයතනයේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කෙරේ

එළඹෙන උත්සව සමයේ පාරිභෝගික ජනතාවට සහන සැලසීමේ අරමුණ පෙරදැරිව වෙළඳ වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යංශයේ උපදෙස්…

අද සිට සතොසින් දෙන සහන මල්ල ගන්න ඔබත් සූදානම්ද

දිවයිනේ සියලුම සතොස ශාඛා වෙතින් සහන මල්ලක් මිල දී ගැනීමට පාරිභෝගිකයන්ට අද (02) සිට අවස්ථාව ලබාදී…

සතොසේ ප්‍රවාහන පාඩුව කෝටි 26 පන්නයි

ඉකුත් සිව් වසරක කාලය (2019 සිට 2022 දක්වා) තුළ සමුපකාර තොග වෙළද සංස්ථාවේ ප්‍රවාහන අංශය රුපියල්…