බිමල්, සමාධි , කුමාර සහ නීටා සරසවිය සම්මානයට

සරසවිය සිනමා සම්මාන උලෙළ ඊයේ (28) කොළඹදී පැවැත්වුණා. එහිදී 2019 වසරේ හොඳම නළුවා ලෙස බිමල් ජයකොඩි…