සාරා ජෙස්මින් මියගිය බව DNA පරීක්ෂණයකින් තහවුරු වෙයි

මීගමුව කටුවාපිටිය දේවස්ථානයට මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරය එල්ල කළ හස්තූන් නැමැති බෝම්බකරුගේ බිරිඳ වන සාරා ජෙස්මින් නොහොත්…