සනත් ජයසූරියට බරපතල චෝදනාවක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක සනත් ජයසූරිය ක්‍රිකට් තරග පාවාදීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී ඇති…