සනත් ජයසූරියගේ මව අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරියගේ මව වන බ්‍රීඩා ජයසූරිය අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.…

සනත් ජයසූරිය සහ ශ්‍රී ලංකාවෙ සෞදි අරාබි තානාපති අතර හමුවක්

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරිය සහ ශ්‍රීලංකාවේ සෞදි අරාබි තානාපති Khalid Hamoud Nasser Aldasam…