දකුණු කොරියාවේ Samsung වර්ජනයක

මීට දශක පහමාරකට පමණ පෙර ආරම්භ කළ Samsung Electronics හි සේවය කරන කම්කරුවන් දහස් ගණනක් නියෝජනය…