විපක්ෂ නායකවරයා නීතිපති නොතකා හරී

අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති නිශ්ශංක බන්දුල කරුණාරත්න අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස නම් කිරීම ව්‍යවස්ථාදායක සාභාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ නඩුවේදී…

විපක්ෂ නායක පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය කනවා. නාමල් කියයි .

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පාට්ලිමේන්තුවේ හැසිරෙන ආකාරය ප්‍රශ්ණ සහගත බවත්, ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය කා දමනා බවත්…