වේදිකාවට නැග්ගත් අර්ජුන සජබයට ගියේ නැතිලු

තමා සමගි ජන බලවේගයට එක්වූ බවට පළවන වාර්තාවල කිසිදු සත්‍යතාවක් නොමැති බව හිටපු අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග…