සාගර කාරියවසම් කීවේ බොරු.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ඉවත්කිරීම සම්බන්ධව පසුගියදා නෙළුම් මාවත පක්ෂ කාර්යාලයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ශ්‍රී…

කෙහෙළියගේ ඇමතිකම ගැලෙව්වාට සාගරට කේන්ති යයි

ජනාධිපතිවරයා අද (23) දින සිදුකළ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සංශෝධනය හේතුවෙන් තම පක්ෂය බලවත් කනස්සල්ලට පත්ව ඇතිබව ශ්‍රී…