ශ්‍රී.ල.නි.ප ය තම ජනධිපතිවරණ අපෙක්ෂකයා ලෙස මෛත්‍රී නම්කරයි.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපේක්ෂකයා ලෙස හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය…