අනුර කුමාර දිසනායක ඉන්දීය විදේශ ඇමති ජයශංකර් හමුවෙයි

ජතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක සහ ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍ය එස්. ජයශංකර් අතර සාකච්චාවක් නව…