පුටින් මැතිවරණ චෝදනා මැද ඉතිහාසගත ජයක් ලබයි

රුසියාවේ ජනාධිපති ව්ලැඩ්මීර් පුටින් 87% ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයකින් යළි ජයග්‍රහණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසනවා.…