මොස්කව් ප්‍රහාරය ගැන ‘ත්‍රස්තයෙක්ගෙන් ‘පාපොච්ඡාරණයක්

රුසියාවේ මොස්කව් නුවර ආසන්නයේ පිහිටි ක්‍රෝකස් නගරයේ සංගීත සංදර්ශනයක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ රංග ශාලාවකට එල්ලවූ ත්‍රස්ත…