ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක රසල් හාමර් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු දක්ෂ කඩූළු රකින්නෙකු වූ රසල් හාමර් මහතා (76) අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. කොළඹ වෙස්ලි…