යුක්‍රේන හමුදාවට එක්වූ ලංකාවේ පිරිස ගැන කතා නැත්තේ ඇයි ? – රුසියානු තානාපති ප්‍රශ්න කරයි

විදේශිකයන්ට ස්වකැමැත්තෙන් රුසියානු හමුදාවට බැඳීමට හැකි බවත් රුසියානු නීතියෙන් ඊට බාධාවක් නොමැති බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ රුසියානු…

රුසියාවේ ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ලේ ලාංකිකයන් 500ක් – පලා ගියොත් මරණය

රුසියානු හමුදාවේ කඳවුරු පිරිසුදු කිරීම සහ බංකර් අලුත්වැඩියා සඳහා යැයි සඳහන් කරමින් විශ්‍රාමික හමුදා සාමාජිකයන් රුසියාවට…

රුසියානු හමුදාවට පිරිස් සොයන්න ‘ප්‍රවර්ධන වැඩ කරන’ ලංකාවේ ජනප්‍රිය නිළියන්

මෙරට විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරීන් රුසියානු හමුදාවේ සේවයට එක්‌ කිරීම සඳහා ප්‍රවර්ධන කටයුතු කර ඇත්තේ ජනප්‍රිය වූ…