අද සිට දුම්රිය ධාවනයන් සුපුරුදු ලෙසටම

අද (11) සිට දුම්රිය ධාවන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ලොකොමොටිව් ඔපරේටින් ඉංජිනේරු…

රට හරහා දිවීමේ ශූරයා බස්නාහිරින්

48 වැනි ජාතික ක්‍රීඩා තරගාවලියට සමගාමීව රට හරහා දිවීමේ තරග අද (16) උදෑසන නුවරඑළිය ගොල්ෆ් ක්‍රීඩාංගනයේ…