කුකුළු මස් මිල පහළට

උත්සව සමයෙන් පසු නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ මස් කිලෝවක සිල්ලර මිල රුපියල් 100කින් අඩු වී තිබෙනවා. ඒ…