ඩලස් රොෂාන්ගේ ඇඟේ එල්ලෙයි.

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කර හිටපු අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ විසින් පිහිටවීමට යොජිත සන්ධානය හා එක් වීමට නිදහස්…

ක්‍රීඩා සම්මේලන නියාමනය කරන්නේ රටට පදක්කම් ගේන්න

නියමිත පරිදි ක්‍රීඩා සංගම් නියාමනය කරන්නේ නම් කුසලාන, පදක්කම් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා ගත හැකි යැයි ක්‍රීඩා…

වත්මන් ක්‍රීඩා ඇමතිගේ ධුර කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා හතරකට ජාත්‍යන්තර තහනම්

ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් අත්හිටුවමින් අතුරු කමිටු පත් කරන්නේ නම් ඒ සඳහා ඉදිරියේදී කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා…

තර්ජන තිබුනත් මම ඉල්ලා අස්වෙන්නේ නෑ – ක්‍රීඩා ඇමති කියයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්වා සහ ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලයේ අධ්‍යක්ෂ සුදත් චන්ද්‍රසේකර ගෙන් තමන්ට…

ක්‍රීඩා ඇමති දෙලොවක් අතර.

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන ලෙස ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරින් පිරිසක් බලකරමින් සිටිනා…

ලෝකයේ කම්මැලිම මිනිසුන් සිටිනා රට ක්‍රිඩා ඇමති සොයාගනී

ලෝකයේ කම්මැලිම ජනතාවක් ඉන්නා රට ශ්‍රී ලංකාව බව ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු ඇමති රොෂාන් රණසිංහ සඳහන්…