රෝහිතට පොහොට්ටුවෙන් ලොකු පුටුවක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික කැඳවුම්කාර ධුරයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ…

උසාවියේ දී හමුවෙමු

අපහාසයක් සම්බන්ධයෙන් ‍පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා විසින් විජිත් හේරත් මන්ත්‍රීවරයාට යොමු කරන ලද එන්තරවාසියට පිළිතුරු…