අත්අඩංගුවට ගත්තේ කැඳ බෙදූ නිසාමද?සාම්පූර් සිද්ධිය ගැන පොලීසිය කළ හෙළිදරව්ව

අධිකරණ නියෝග කඩකිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුට ගත් සැකකරුවා සහ සැකකාරියන් තිදෙනා මැයි මස 27 වනදා දක්වා…