වගාවට එක්වන නව බාස්මති ප්‍රභේද දෙක

බාස්මතී සහල් සඳහා වන ආදේශක වී ප්‍රභේද දෙකක් හඳුන්වා දීමට කළ පර්යේෂණ සාර්ථක වූ බව බතලගොඩ…

අඩු ආදායම්ලාභීන්ට හාල් කිලෝ දහයක් දෙන්න කැබිනට් අනුමැතිය

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා සහල් කිලෝග්‍රෑම් 10ක් ලබා දීමේ වැසටහන සඳහා, ජනාධිපතිවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්…

වී මිලට ගන්න ජනපතිගෙන් කෝටි 50ක්

වී මිල දී ගැනීම සඳහා වී අලෙවි මණ්ඩලයට ජනාධිපතිවරයාගේ නියමයෙන් රුපියල් කෝටි 50ක මුදලක් ලබාදීමට තීරණය…

සත්ව ආහාර සඳහා ගෙන ආ සහල් තොගයක් වෙළඳපොළට

සත්ව ආහාර සඳහා බව පවසමින් වරායෙන් නිදහස් කර ගැනීම‍ය උත්සහ ගන්නා සහල් තොගය වෙළඳපොළට එක්වීමේ අවධානමක්…

කී‍රී සම්බා හිඟය නිමයි. සහල් නැවක් ලඟ එනවා

ලබන 21 වැනි දාට පෙර දැන්ට පවතින හිඟය නිමකිරීම සඳහා කීරි සම්බා මෙට්ට්‍රික් ටොන් 50000 ක්…