අගමැතිගේ හෙලිකොප්ටරය මාතර තානායමේ වහලය ගලවාගෙන යයි

හිටපු අමාත්‍ය රොනී ද මෙල් ගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයට සහභාගී වීමට අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන පැම්ණි හෙලිකොප්ටරය ගොඩබෑමේදී…