ලහිරු,දුමින්ද සහ ජිනරතන හිමි ගැන අධිකරණය ගත් තීරණය

ජන අරගල ව්‍යාපාරය විසින් පසුගිය මාර්තු 20වනදා කොළඹ දී පැවැත්වුණු විරෝධතාවය අතරතුර අත්අඩංගුවට ගත් ලහිරු වීරසේකර,…

ළහිරු, දුමින්ද සහ ජිනරතන හිමි නැවතත් රිමාන්ඩ්

විරෝධතාවක් අතරතුර ඉකුත් දා අත්අඩංගුවට ගත් දුමින්ද නාගමුව, ළහිරු වීරසේකර සහ රත්කරව්වේ ජිනරතන හිමි එළඹෙන අප්‍රේල්…