කෙහෙළියගේ තීරණයක් ඇමති රමේෂ් පතිරණ ආපසු හරවයි

හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල විසින් විධිමත් හේතු දැක්වීමකින් තොරව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවෙන් ඉවත්කළ මහාචාර්ය…