රාමසාන් දිනය වෙනුවෙන් ඉස්ලාම් ආගමික රැඳවියන් ගැන විශේෂ තීරණයක්

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව අප්‍රේල් මස 11 වන දිනට යෙදෙන රාමසාන් දිනය වෙනුවෙන් මේ වන විට බන්ධනාගාරගතව සිටින…

රාමසාන් උපවාසය අදින් ඇරඹේ.

නව අඩ සඳ දර්ශනය වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් ප්‍රජාව සඳහා රාමසාන් උපවාස මාසය අද (12)…