ජනාධිපතිවරණයට කෝටි ගණන් වියදම් කිරිම අපරාධයක්

විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කරන්නේ නම් කෝටි ගණන් ජාතික ධනය වැය කරමින් ජනාධිපතිවරණයක් පවත්වන්නේ කුමකටදැයි සමගි…

රාජිත ස.ජ.බ තින්දුවට පිටින් ගොස් රනිල්ට නැවත සහය පලකරයි

ජනධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ පොදුජන පෙරමුණ විසින් වර්තමානයේ සිදු කරමින් සිටිනුයේ තමන් නියෝජනය කරන කණ්ඩායමේ වැඩපිළිවෙළ…

ස.ජ.බ. රාජිතට පලා බෙදයි

ඇමතිකමක් ගෙන ආණ්ඩුවට එක්වීමට සූදානම් බව රාජිත සෙනාරත්න මන්ත්‍රිවරයා පසුගියදා පැවසීමත් සමග එම පක්ෂය ඔහුට එරෙහි…