‘මට වුණු දේ’ ගැන ගෝඨා පොතක් ලියයි

ඉකුත් 2022 වසරේ මහජන විරෝධතාව මැද බලයෙන් ඉල්ලා අස් වුණු හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින්…

රාජපක්ෂ පවුලට තවත් රාජ්‍ය ඇමැති ධූරයක්.

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ අමාත්‍යවරයා ලෙස ශෂින්ද්‍ර රාජපක්ෂ අද පෙරවරුවේ දිවුරුම් දුන්නේය. එම අමාත්‍ය…