තවත් ගුවන් යානයක් උඩු ගුවනේ අනතුරක

කටාර් එයාර්වේස් ගුවන් යානයක් තුර්කියට ඉහළින් පියාසර කරමින් සිටියදී අධික චලනයක් හේතුවෙන් අනතුරකට ලක්ව පුද්ගලයන් 12ක්…