රුසියාවේ ජනපති දිවුරුම් දෙයි (Photos)

රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැදිමීර් පුටින් නැවත වරක් ජනපති ධූරය සඳහා අද (07) දිවුරුම් දුන්නා. ඔහු මෙලෙස දිවුරුම්…

රුසියානු ජනාධිපති මන්දිරයට යුක්‍රේන ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයයක් එල්ල කරයි

යුක්රේනය විසින් ඩ්‍රෝන යානා භාවිතයෙන් රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැදීමීර් පූටීන් ඝාතනයට ගන්න ලද උත්සහයක් ව්‍යර්ථ කරනා ලද…