ඉන්ධන මිල වෙනස් වෙයි. පෙට්‍රල් මිල ඉහළට. සුදු ඩීසල් පහළට

ඊයේ (31) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සිපෙට්කෝ සමාගම සිය ඉන්ධන මිල ගණන් සංශෝදනය කර…