ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල අඩු වූ හැටි

ගෑස් මිල ගණන් අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම…

කුකුල් මස් මිල පහළට – කරවල,මස් සහ මාළු අද මිල ගණන් මෙන්න

අද නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කුකුල් මස් මිල රු 40කින් අඩුව තිබෙනවා. ඒ අනුව ෆ්‍රේස් චිකන් තොග…