ජනපතිවරණයට ලෑස්ති වන්න ජනපති කැබිනට්ටුවට දන්වයි

ජනාධිපතිවරණය මේ වසරේ දී පැවැත්වීමට නියමිත බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඊයේ (18) කැබිනට් මණ්ඩලයට…