මැදින් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය අදයි

මැදින් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වේළුවනාරාමයෙහි සිට කිඹුල්වත් පුරයට වැඩමකිරීම ,…