පොලිසිය හෝටල් කාමරයක දොර කඩයි – ලේ වැගිරී සිරුරු දෙකක්

පොතුවිල් පොලිස් වසමේ ආරුගම්බේ ප්‍රදේශයේ හෝටලයක කාමරයක තිබී කාන්තාවකගේ සහ පිරිමි පුද්ගලයෙකුගේ සිරුරු දෙකක් හමුව තිබෙනවා.…