පොළොන්නරුවේ හරක් මරා ‘කොළඹ එවන’ පක්ෂ සංවිධායක අතේ මාට්ටු

පොළොන්නරුව දිවුලාන ප්‍රදේශයට මී ගව සොරකමට ආ පළාත් පාලන මැතිවරණ අපේක්ෂකයකු ඇතුළු සිව් දෙනෙකු, අත්අඩංගුවට ගත්…

බුදු පිළිම කොත් කැරළි රැකගන්නට ජීවිතය උගස් කළ ප්‍රේමචන්ද්‍ර මාමා පැන්ෂන් යයි.

අඩි සිය ගණන් උස් පුරාතණ ගොඩනැගිලි හා වෙහෙර විහාරවල දාගැබ්වල පිළිසකර කටයුතුවලට නැතුවම බැරි ව සිටි…