පොහොට්ටුවේ ජනපති අපේක්ෂකයා ගැන ප්‍රසන්නගෙන් ප්‍රකාශයක්

ජනාධිපති අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් පොහොට්ටුව නිසි වේලාවේ දී නිවැරැදි තීන්දුව ගන්නා බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය…

පොහොට්ටුව දෙළොවක් අතර

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ තම පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ට මන්ත්‍රීවරුනට අමාත්‍යධුර ලබා නොදෙන බැවින් පොදුජන පෙරමුණ පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ අසුන්ගත…